Wzmocnienie systemu obrony powietrznej”Wisła” o komponent morski- prezentacja


Zamieszczamy tu prezentację przygotowaną przez  koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof.ucz.dr hab. Pawła Sorokę  i sekretarza Rady Budowy Okrętów Sylwestra Pietrzaka na temat kompatybilności systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zainstalowanych na lądzie (programy „Wisła i Narew”) z systemami obrony plot i przeciwrakietowej na fragatach, których budowę niebawem zaczynają polskie stocznie( program „Miecznik”).W wersji skróconej została ona zaprezentowana podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt.”Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniu 21 października 2021 r. Uczestniczyli w niej przeciwlotnicy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pracownicy naukowi akademii wojskowych i przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, zaangażowani w realizację programów „Wisła” i „Narew”. Zob. linki:

Zaproszenie-Konferencja w LAW w Dęblinie

Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego” w dniu 30 czerwca 2021, przekazane najwyższym władzom w państwie i Dowódcom Wojskowym oraz pismo przewodnie.


WNIOSKI

z Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, zorganizowanej 30 czerwca 2021 r. przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Instytut Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziałem Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej, Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego, Krajową Sekcją Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” i Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników.

Czytaj dalej

Propozycja powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK


Dotyczy: Propozycji powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK

Polskie Lobby Przemysłowe zwraca się do Pana Premiera z propozycję  powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK. Powołanie Pełnomocnika jest uzasadnione planowanym pozyskaniem przez Siły Zbrojne RP  Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK ( najlepiej serii – co najmniej trzy okręty).  Okręty tej klasy będą stanowiły trzon systemu rażenia Marynarki Wojennej RP, a ich integracja z Siłami Zbrojnymi RP powinna zapewnić wzmocnienie systemu:

Czytaj dalej

Komunikat Zakończenie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę” nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa


Na początku listopada 2020 roku Konwersatorium „O lepszą Polskę”, powołane z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zakończyło prace nad opracowaniem Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronowirusa.  Raport  składa się ze wstępu i zakończenia oraz  dwóch części. Pierwsza część zawiera diagnozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, natomiast część druga – jego prognozę w tych obszarach.

Inicjatywa opracowania Raportu była obywatelska, nie związana z partiami politycznymi. Warto podkreślić, że Raport powstał na zasadzie woluntariatu – w oparciu o pracę społeczną. Opracowało go  35 niezależnych ekspertów o różnych poglądach, wśród których są zarówno pracownicy naukowi, jaki praktycy będący menadżerami i przedsiębiorcami. Koordynatorem całości prac był prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka-pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a jednocześnie koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Jeszcze w tym roku Raport zostanie wydany przez Dom Wydawniczy ELIPSA.  Powstaje także jego wersja anglojęzyczna w tłumaczeniu dr Jolanty Cichosz.

Na stronach internetowych www.raportokryzysie.pl zamieszczono spis treści Raportu, wstęp i jego I część będącą diagnozą kryzysu oraz jego zakończenie. Całość Raportu łącznie z bibliografią zawierać będzie wydanie książkowe przygotowywane przez Dom Wydawniczy Elipsa. Będzie ono do nabycia w księgarniach i w sprzedaży internetowej na początku przyszłego roku.