Finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym


           16 grudnia 2019 roku w sali Bialskiego  Centrum Kultury w Białej Podlaskiej odbył się finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Etapu pierwszego  olimpiady przez Internet nie przeprowadzano z uwagi na fakt dysponowania salą mogącą pomieścić znacznie ponad 100 osób. Organizatorzy otrzymali 64 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w olimpiadzie. Do drugiego etapu (finału) zakwalifikowano wszystkich zgłoszonych uczestników. Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło 53 uczestników w tym 43 uczniów i studentów.

Czytaj dalej

Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35.


Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35.

 

Drugie posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z pozyskaniem wielozadaniowego samolotu bojowego  F-35


 W dniu 14 października 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego drugie posiedzenie Zespołu eksperckiego, którego celem jest opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. W pracach Zespołu zgodzili się uczestniczyć niezależni eksperci, w tym wojskowi w stanie spoczynku, związani z przemysłem obronnym i lotniczym oraz jego zapleczem badawczo-rozwojowym oraz lotnictwem wojskowym. W drugim spotkaniu wzięły także udział osoby, które w okresie urlopowym nie mogły uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu a wyraziły chęć udziału w pracach Zespołu eksperckiego.

Przedmiotem dyskusji w czasie drugiego zebrania był zarys ekspertyzy, opracowanej po pierwszym posiedzeniu, dotyczącej  oferty offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35. Celem debaty było uszczegółowienie i rozwinięcie tego wstępnego opracowania. Uczestnicy debaty wnieśli szereg uwag do zarysu ekspertyzy, wzbogacających jej treść i zawarte w niej rekomendacje. Ustalono, iż w najbliższych dniach wstępna wersja ekspertyzy zostanie rozesłana w wersji elektronicznej ekspertom biorącym udział w pracach Zespołu eksperckiego - zarówno uczestniczącym w pierwszym jak i w drugim posiedzeniu - w celu uzupełnienia i nadania jej ostatecznego kształtu. Postanowiono, że końcowa, ostateczna wersja ekspertyzy będzie gotowa do połowy listopada br. Następnie zostanie przesłana Prezydentowi RP, Premierowi, wybranym ministrom, komisjom sejmowym i senackim oraz klubom i kołom parlamentarnym, dowódcom wojskowym, a ponadto zaprezentowana będzie w trakcie konferencji prasowej orazprzesłana różnym portalom internetowym.

 Załączamy link do do fotorelacji z tego drugiego posiedzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=jWJqmyp9Tec

Posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z F-35


W dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego posiedzenie inaugurujące działalność zespołu eksperckiego, którego celem będzie opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

Czytaj dalej

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)w 2019 roku.


Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Merituspro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).  W dniu  1 marca 2019 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

- całokształt dorobku zawodowego,

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Merituspro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

Czytaj dalej